AXA Hakkında

Yasal Duyurular

AXA HOLDİNG Genel Kurul Toplantısı Tutanakları

AXA HOLDİNG 1 ve 25 Ekim 2013 Genel Kurul Toplantısı Tutanak ve Kararları için tıklayınız.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2012 YILI HAYAT BRANŞI KAR PAYI DAĞITIMI

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2012 yılı hayat branşı kar payı dağıtımı için tıklayınız.

Saygılarımızla

AXA SİGORTA A.Ş.

AXA SİGORTA A.Ş. Genel Kurul Toplantısı Tutanak ve Kararları

AXA SİGORTA A.Ş. Genel Kurul Toplantısı Tutanak ve Kararları için tıklayınız

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Genel Kurul Toplantısı Tutanak ve Kararları

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 Ekim 2013 Genel Kurul Toplantısı Tutanak ve Kararları için tıklayınız.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Fonlar Hakkında Katılımcılara Duyuru

KATILIMCILARA DUYURU
AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI
YÖNETMELİK / İÇTÜZÜK / İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik 13.03.2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Fonların portföylerine dahil edilebilecek varlıklar ile portföy sınırlamalarına ilişkin yönetmelikle getirilen değişiklikler yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Yönetmelikte yer alan değişikliklere ilişkin olarak fonlarımızın içtüzük ve izahname güncellemeleri en geç 31.12.2013 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.

AXA SİGORTA Olağan Genel Kurul İlanı

AXA SİGORTA Olağan Genel Kurul İlanı için tıklayınız

AXA SİGORTA Rüçhan İlanı

AXA SİGORTA Rüçhan İlanı için tıklayınız

AXA SİGORTA Olağanüstü Genel Kurul İlanı

AXA SİGORTA Olağanüstü Genel Kurul İlanı için tıklayınız

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK Olağan Genel Kurul İlanı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK Olağan Genel Kurul İlanı için tıklayınız.

AXA SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı için tıklayınız

Axa Sigorta
Axa Sigorta Acil Yardım Hattı